Over De Beek

Aanmelden

>

Aanmelden

Aanmelden

Interesse?

Denkt u dat dagbesteding iets voor u kan zijn? Of bent u mantelzorger en denkt u dat dagbesteding een uitkomst is voor degene voor wie u zorgt? Neem dan telefonisch contact met ons op via onderstaande knop.

Procedure

Wanneer u zich bij ons aanmeldt plannen wij altijd een gesprek met u over de mogelijkheden. Als een aanvraag voor u passend is melden wij u aan bij de Toegang, die dan bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie. Alleen met een indicatie kunt u bij het dagcentrum komen.

Openingstijden en aantal dagdelen

Het dagcentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van de indicatie die de gemeente afgeeft, wordt het aantal dagdelen dat u kunt komen vastgesteld.

 

Vervoer

Voor vervoer wordt gezorgd: Wij zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt van en naar huis en het dagcentrum. Dat gebeurt middels een taxi of met een van onze eigen vervoermiddelen.

 

Uitsluitingsgronden

Omdat Dagcentrum De Beek een kleinschalige zorgorganisatie is en wij ons voornamelijk richten op de begeleiding van onze cliënten en niet de eventuele verpleging, hebben wij uitsluitingscriteria vastgesteld:

  • Bewoners/cliënten die een dusdanig dwaalgedrag vertonen, waardoor wij hen geen veilige dagbesteding kunnen bieden.

  • Cliënten met agressieproblemen, een ernstige vorm van gedrag en/of verslavingsproblematiek en/of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor medecliënten en/of medewerkers en die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.

  • De cliënt herkent de bekende (woon)omgeving niet meer en beseft niet wanneer hij in een onbekende omgeving is.

  • Cliënten met visuele beperkingen die gebruik moeten maken van een blindengeleidehond tijdens het bezoeken van het dagcentrum.

  • Cliënten die meerdere malen per dag gebruik moeten maken van een tillift waarbij meer dan één persoon begeleiding nodig is.

  • Cliënten die niet op een sociale wijze deel kunnen nemen aan het groepsproces binnen dagcentrum de Beek.

  • Cliënten die niet gebruik kunnen maken van het vervoer in een personenauto. Tenzij zij zelf vervoerd kunnen worden.

  • Cliënten die voortdurend persoonlijke begeleiding nodig hebben.

Goed om te weten is dat u ook zonder indicatie van harte welkom bent bij dagcentrum De Beek.

DSC03938.JPG