top of page

Praktische zaken

Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Ria Voppen, Lenie Voppen en Annie Voppen.
 

Cliëntenraad

Contactgegevens Cliëntenraad Zwarte Racker en De Beek:
Adres: Woonzorgcentrum Zwarte Racker/Dagcentrum de Beek, Europaweg 132, 7766 AP Nieuw-Schoonebeek

 

Leden cliëntenraad:

Mw. Corrie Stoffers
Mw. Anneke v.d. Kolk
Mw. Dinette Hans
Mw. Veenstra
U kunt ons ook bereiken op e-mailadres:
cr-dagcentrumdebeek@kpnmail.nl
 

De klachtenfunctionaris

Iemand met een klacht kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevr. M.G.A. Veenstra.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer
06-53131362 of via e-mail margrethveenstra@live.nl.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet Zorg en Dwang

Wanneer u onvrijwillige zorg ontvangt volgens de Wet zorg en dwang (Wzd), dan heeft u als cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger, recht op gratis ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (cvp) Wzd.

 

Ingrid de Jager is onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersoon bij Quasir en is er om u te helpen bij alle vragen en klachten over zorg waar u zich tegen verzet. Dit kan over van alles gaan. Over uw verzorging, verpleging of behandeling. Bijvoorbeeld over medicijnen die u moet innemen of een dieet dat u moet volgen. Onvrijwillige zorg gaat ook over dingen die u wilt, maar niet mogen.

 

De cvp Wzd luistert, legt uit, zoekt samen met de cliënt naar alternatieven en

ondersteunt bij het proces. De cvp staat aan de kant van de cliënt, is

onafhankelijk en werkt niet voor de zorgaanbieder.

Voor meer informatie kunt u hier de folder van Ingrid de Jager bekijken.

 

Contactgegevens Ingrid de Jager:
085-4874012, 06-82517952 | ingriddejager@quasir.nl | www.quasir.nl

 

Quasir logo cvp.png

Contactgegevens Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag
Telefoonnummer:
070 310 53 80 (Maandag t/m vrijdag 10:00 - 14:00 uur).
https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachten m.b.t de Wet Zorg en Dwang

Voor klachten betreffende de Wet Zorg en Dwang maken we gebruik van een andere klachtencommissie, namelijk het KCOZ (Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg). Indien een klacht een Wzd-klacht betreft, dan dient de Raad van Bestuur de klacht vervolgens in bij de KCOZ, www.kcoz.nl.
Contactgegevens KCOZ: emailadres
info@kcoz.nl
of telefoonnummer 085-077 2060.

bottom of page