top of page

>

>

>

Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers! Wil je meer lezen over de ervaringen van onze medewerkers? Klik hier!

Vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers

De Beek biedt de oudere inwoners met een zorgbehoefte een passende en zinvolle dagbesteding, bestaande uit gevarieerde en leuke dagactiviteiten. Voor de cliënten is De Beek een gezellige en vertrouwde omgeving dichtbij huis. Hiermee wil De Beek een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van de lokale gemeenschap. De Beek is van mening dat betrokkenheid van vrijwilligers bij het ‘wel en wee’ van de cliënten in het dagcentrum past in de uitvoering van deze visie en missie.

Uitgangspunten voor het werken met vrijwilligers zijn:

 • Vrijwilligers versterken het draagvlak van de organisatie in de samenleving.

 • Door vrijwilligers blijven de cliënten sociaal en maatschappelijk meer betrokken.

 • Vrijwilligers vergroten de mogelijkheden om individuele zorg op maat te bieden, doordat ze tijd en gerichte aandacht voor individuele cliënten hebben.

 • Vrijwilligers dragen bij aan de kwaliteit van de zorg en ondersteuning; mede door het inzetten van vrijwilligers kan er een diversiteit aan activiteiten worden aangeboden die anders niet haalbaar is.

 • Omdat de hoeveelheid tijd en energie die vrijwilligers inbrengen weinig geld kosten, zijn er activiteiten mogelijk die economisch wel haalbaar zijn met vrijwilligers.

tuin werk vrijwillig 7.jpg
kippen 2.jpg

Vrijwilliger bij De Beek, wat houdt dat in?

Vrijwilligerswerk binnen het dagcentrum is werk dat, op vrijwillige basis is en onbetaald verricht wordt, ten behoeve van de cliënten van De Beek. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We hebben eerst een gesprek met elkaar om te bekijken wat je leuk vindt om te doen, maar ook om te kijken of dat past binnen De Beek. Als het klikt, krijg je van ons een vrijwilligersovereenkomst en start een korte inwerkperiode. In de vrijwilligersovereenkomst staan de afspraken over de werkzaamheden die je graag wilt uitvoeren en wanneer je aanwezig kunt zijn. Onze vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen. Wanneer het nodig mocht zijn kun je bij ons ook in aanmerking komen voor bijscholingen.

De begeleiding

De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers is in handen van de leidinggevenden. Zij hebben contact met de vrijwilligers over de wensen en mogelijkheden en zijn voor de vrijwilligers het aanspreekpunt. Onder begeleiding kunnen ook deskundigheidsbevordering en bijscholing vallen. Soms zijn er meer of speciale vaardigheden en kennis nodig om het vrijwilligerswerk te kunnen doen. De vrijwilliger kan daar zelf om vragen, of het hoort bij het werk en is verplicht. Dit wordt vergoed door de organisatie. Ten slotte valt onder begeleiding ook loopbaanontwikkeling. Voor een aantal vrijwilligers kan onbetaald werk een opstap zijn naar betaald werk.

Bij welke werkzaamheden kun je ondersteunen?

Vrijwilligers worden zowel individueel als op groepsactiviteiten ingezet. Er zijn vrijwilligers voor de huiskamer, recreatieve activiteiten, bewegen, zorg, in de tuin en ondersteunende taken.
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Vervoer van de cliënten van/naar het dagcentrum

 • Wandelen

 • Voorlezen

 • Praatje maken

 • Gastvrouw/gastheer 

 • Meehelpen met recreatieve activiteiten

 • Meegaan met uitstapjes

 • Helpen bij het (bereiden van) eten

 • Zorg-ondersteunende taken

 • Tuin onderhoud

 • Schilderen

 • Foto’s maken

 • Onderhoudswerkzaamheden
   

Wat verwachten wij van jou?

De klant in De Beek staat centraal. Dit betekent dat je de bewoner met respect benadert en respect hebt voor diens situatie en privacy. Het omgaan met ouderen met somatische beperkingen of met psychogeriatrische beperkingen vraagt om een rustige en geduldige houding. Het kunnen of in ieder geval, willen verplaatsen in de belevingswereld van de cliënt, is een voorwaarde. Gevoel voor humor, gezelligheid en sfeer kunnen brengen zijn een pre.

Voor sommige vrijwilligerstaken is het wenselijk dat je een training of cursus volgt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht als je als vrijwilliger bij ons wilt werken. De kosten voor een VOG worden betaald door De Beek.

Wat bieden wij jou?

Dagcentrum de Beek heeft aandacht voor de vrijwilligers en heeft afspraken gemaakt over de beloning. Dit betekent dat er een attentie is bij de verjaardag, een avond of dagje uit en met kerst een gezellige borrel en een kerstpakket. Ook worden er jaarlijks enkele vrijwilligersvergaderingen gehouden. De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Wel kunnen zij onkosten die gemaakt zijn t.b.v. de uitvoering van het vrijwilligerswerk vergoed krijgen.

 

Wil je ook vrijwilliger worden bij de Beek? Neem dan contact met ons op!

Wil je meer lezen over ons vrijwilligersbeleid? Klik dan hier.

bottom of page