top of page

>

>

>

Vrijwilligers

Het belang van vrijwilligers

De Beek biedt voor de oudere inwoners met een zorgbehoefte een passende en zinvolle dagbesteding, bestaande uit gevarieerde en leuke dagactiviteiten. Voor de cliënten is De Beek een gezellige en vertrouwde omgeving dichtbij huis. Wij willen vrijwilligers actief betrekken bij de dagbesteding, omdat wij van mening zijn dat betrokkenheid van vrijwilligers bij het ‘wel en wee’ van de bewoners past bij de uitvoering van onze visie en missie.

Vrijwilliger bij de Beek, wat betekent dit?

Vrijwilligerswerk binnen De Beek is werk dat op vrijwillige basis en onbetaald verricht wordt, ten behoeve van de cliënten van De Beek. 


Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We hebben eerst een gesprek met elkaar om te bekijken wat je leuk vindt om te doen, maar ook om te kijken of dat past binnen De Beek. Als het klikt, stellen we een vrijwilligersovereenkomst op en start er een korte inwerkperiode. In deze overeenkomst staan de afspraken over de werkzaamheden die je graag wilt uitvoeren en wanneer je aanwezig kunt zijn. Onze vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen. Wanneer het nodig mocht zijn, kan je bij ons ook meedoen aan bijscholingen.

De begeleiding

De coördinatie en begeleiding van de vrijwilligers is in handen van de leidinggevenden. Zij hebben contact met de vrijwilligers over de wensen en mogelijkheden en zijn voor de vrijwilligers het aanspreekpunt. Onder begeleiding kunnen ook deskundigheidsbevordering en bijscholing vallen. Soms zijn er meer of speciale vaardigheden en kennis nodig om het vrijwilligerswerk te kunnen doen. De vrijwilliger kan daar zelf om vragen, of het hoort bij het werk en is verplicht. Dit wordt vergoed door de organisatie. 


Ten slotte valt onder begeleiding ook loopbaanontwikkeling. Voor een aantal vrijwilligers kan onbetaald werk een opstap zijn naar betaald werk.

Bij welke werkzaamheden kun je ondersteunen?

Vrijwilligers worden zowel individueel als op groepsactiviteiten ingezet. Er zijn vrijwilligers voor de huiskamer, recreatieve activiteiten, bewegen, zorg, in de tuin en ondersteunende taken.
Je kunt hierbij denken aan de volgende werkzaamheden:

 • Vervoer

 • Wandelen

 • Voorlezen

 • Praatje maken

 • Gastvrouw/gastheer 

 • Meehelpen met recreatieve activiteiten

 • Meegaan met uitstapjes

 • Helpen bij het (bereiden van) eten

 • Zorg-ondersteunende taken

 • Tuin onderhoud;

 • Beheer Facebook, website

 • Schilderen

 • Foto’s maken

 • Onderhoudswerkzaamheden
   

Wat verwachten wij van jou?

De klant in De Beek staat centraal. Dit betekent dat je de bewoner met respect benadert en respect hebt voor zijn/haar situatie en privacy.

Voor sommige vrijwilligerstaken is het wenselijk dat je een training of cursus volgt.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht als je als vrijwilliger bij ons wilt werken. De kosten voor een VOG worden betaald door De Beek.

 

Wil je ook vrijwilliger worden bij de Beek? Neem dan contact met ons op!

Wil je meer lezen over ons vrijwilligersbeleid? Klik dan hier.

bottom of page