>

>

>

Cliëntenraad

Vanuit Dagcentrum De Beek en Woonzorgvoorziening de Zwarte Racker is er een cliëntenraad opgesteld met vijf leden, bestaande uit cliënten en vertegenwoordigers van cliënten die in de zorgvoorziening wonen of het dagcentrum bezoeken. Deze raad is opgericht om de belangen van de cliënten te behartigen.

De cliëntenraad voert regelmatig overleg met de Raad van Bestuur en tenminste eenmaal per jaar met de Raad van Comissarissen.