top of page

>

>

>

Stages

Wij zijn op zoek naar stagiairs! Zoek jij een leuke stageplek tijdens je opleiding? Neem contact met ons op!

Stageplekken

Dagcentrum De Beek is een erkend leerbedrijf en biedt jaarlijks aan meerdere BOL en BBL-studenten de mogelijkheid voor een stageplek in het dagcentrum. BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. De student gaat de hele week naar school, maar loopt ook een aantal periodes stage. Voor aanvang van elke stageperiode worden de stagegegevens vastgelegd in een overeenkomst, de BPV- overeenkomst (Praktijkovereenkomst).


BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. De student werkt en leert tegelijkertijd. Naast het werken op het dagcentrum, gaat de student 1 of 2 dagen per week naar school. Bij een BBL-stage wordt er een BPV-overeenkomst en een arbeidscontract met De Beek afgesloten.

Logo SBB erkend leerbedrijf.png

Doel en visie van De Beek

Dagcentrum De Beek vindt het belangrijk om studenten te begeleiden bij hun opleiding en hen een interessante leerplek te bieden in de dagelijkse praktijk van het dagcentrum. Daarnaast brengen jonge, geïnteresseerde en energieke stagiairs nieuwe kennis en een frisse blik mee. Wij ervaren het als zeer waardevol om werknemers rond te hebben lopen die een andere manier van denken hebben, met  goede ideeën komen en mede door hun opleiding anders naar de zorg en de cliënten kijken. Stagiairs leveren zo, naast hun dagelijkse inzet, ook een bijdrage aan het succes van onze organisatie en het welzijn van onze cliënten. 

plaatje bij stage.jpg

Begeleiding tijdens de stageperiode

De meeste studenten die stage lopen bij De Beek zijn studenten die een MBO of HBO-opleiding volgen als Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG of Verpleegkundige.

Tijdens de stageperiode wordt de student door de school begeleid. Elke student heeft een vaste begeleider vanuit de school, waarbij zowel student als dagcentrum De Beek terecht kunnen. 
Ook vanuit dagcentrum de Beek heeft de stagiaire een vaste begeleider en dus een vast aanspreekpunt. De begeleider is iemand in de functie van leidinggevende/verzorgende.

 

Zodra een stagiair bij ons komt maken we een stageplan.
In het stageplan worden de werkzaamheden en de leerdoelen van de stagiair vastgelegd. In een dergelijk plan staan de volgende zaken:

 

  • Omschrijving van de stageplek.

  • Een formulering van de stageopdracht. Wat zijn de taken van de stagiair(e) en wat zijn de leerdoelen?

  • De begeleiding die De Beek biedt. Wie, wanneer en hoe intensief?

  • De begeleiding die de opleiding biedt gedurende de stage en de afronding daarvan. Wie, wanneer en hoe intensief?

  • Een plan van aanpak. Hierin wordt vermeld op welke termijn er tussentijdse en einddocumenten opgeleverd dienen te worden en aan welke eisen die moeten voldoen.

  • De benodigde stagecontracten worden opgesteld en worden ondertekend door de Beek, de stagebegeleider vanuit de onderwijsinstelling en de stagiair zelf.

Ben je op zoek naar een stageplek? Neem contact met ons op!

bottom of page