top of page

>

>

>

Missie en visie

Dagcentrum De Beek biedt in Nieuw-Schoonebeek een dagcentrum voor de ouderen uit het dorp en de directe omgeving. Hierbij is het van belang dat:

  • Het een centrum is voor alle bewoners van het dorp en uit de omgeving

  • Ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen 

  • Door middel van een gevarieerd activiteitenaanbod wordt inhoud gegeven aan de dag

  • Er een activiteitenaanbod is dat aansluit bij de interesse en wensen van de cliënten

  • Er sprake is van een goede samenwerking tussen familie en mantelzorgers van cliënten, vrijwilligers en professionele zorgverleners

  • Bezoek en ontmoeting vanzelfsprekend zijn

  • Het vanzelfsprekend is dat het welzijn, de autonomie en de persoon van de cliënt erkend en gerespecteerd worden en zorgverlening hieraan altijd ondersteund aan is en niet andersom

  • Er wordt samengewerkt met lokale zorgorganisaties, huisartsen, behandelaars en maatschappelijke organisaties: we kunnen van elkaar leren en gebruik maken van elkaars deskundigheid

  • Actief deel wordt uitgemaakt van de lokale gemeenschap en zo mogelijk ook lokaal wordt ingekocht.

 

We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij uw behoeften en betrekken de cliënten daarom bij de programmering. Op deze manier biedt dagopvang een zinvolle invulling van de dag en heeft het een positieve uitwerking op uw welbevinden. Tevens  stelt het u in staat om sociale contacten op te bouwen en deze te onderhouden. Op die manier kan eenzaamheid worden voorkomen.​
 

Klik hier om terug te gaan naar Organisatie

Schepers Joey (vertrokken) akkoord.jpg
bottom of page