top of page
LEADER Zuidoost-Drenthe logo.jpg

LEADER Project Dorp in Beweging

Stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek heeft in 2019 een subsidieaanvraag ingediend voor Project “Dorp in beweging”, uitgevoerd door LEADER Zuid Oost Drenthe. De aanvraag betreft een project dat beweging en sociale interactie van lokale inwoners bevordert.

 

Naam aanvrager/penvoerder: BOKD voor Drentse Dorpen en Dorpshuizen

Naam project: Dorp in Beweging

Vraagt subsidie aan voor openstelling: LEADER Zuid Oost Drenthe

Vraagt subsidie aan bij Provincie: Drenthe

 

ELFPO

Dorp in Beweging wordt gesteund vanuit het ELFPO, “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020.nl

 

Met de ELFPO-financiering voeren de EU-landen plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP’s) uit. Die POP’s worden medegefinancierd door de nationale overheid en opgesteld op nationaal of regionaal niveau. De Europese Commissie keurt de POP’s goed en monitort ze, maar de selectie van projecten en de toekenning van betalingen gebeuren op nationaal of regionaal niveau.

LEADER

LEADER is een Europees subsidie-, kennis-, én actieprogramma voor een vitaal platteland. Het doel is het platteland te laten bruisen, scoren met energie uit de regio en samen te werken aan vernieuwende  ideeën. Hierbij gaat het niet alleen over subsidies; het gaat om het opwekken van lokale energie van onderop, experimenteren en leren, en het delen van kennis en ervaring met elkaar. LEADER is een programma voor de regio, maar vooral ook ván de regio. Van iedereen. Bewoners, ondernemers en gemeenten.

 

Dorp in Beweging

Het project “Dorp in Beweging” is onderverdeeld in meerdere deelprojecten van Dorpsbelangen Dalen, Dorpscoöperatie De Brug Gasselternijveen, Stichting Dorpsbelang en Dorpshuis 2e Exloërmond (huiskamer), Stichting Dorpsbelang en Dorpshuis 2e Exloërmond (sportvoorziening), Stichting Dorpsraad Exloo en Stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek te Nieuw‐Schoonebeek.

 

Stichting Vrienden van dag- en zorgcentrum De Beek heeft de subsidie aangevraagd om het volgende te realiseren:

  • Aanleggen van een beleef‐ en beweegtuin bij zorgcentrum De Beek met daarin:

  • Circa 5 beweegtoestellen, verdeeld over de binnen‐ en buitentuin;

  • Prieel van circa 5 x 6 meter met ecologische dakbedekking;

  • Aanplanten van circa 37 bomen;

  • Aanplanten van circa 80 meter haag;

  • Aanplanten van circa 250‐300 m² border;

  • Aanplanten van circa 150 m² bosplantsoen;

  • Aanplanten van circa 500 m² gazon;

  • Aanplanten van circa 200 m² bloemenperk;

  • Lerend netwerk vormen samen met de andere projectpartners

 

Gerealiseerd:

Inmiddels is de beleef- en beweegtuin gerealiseerd en dat hebben we in mei 2023 gevierd met een feestelijke opening. De tuin staat vol met prachtige planten, bloemen en (fruit)bomen. Er staan beweegtoestellen, speciaal voor ouderen. De jeu de boulesbaan is aangelegd en deze wordt met veel plezier gebruikt. In de tuin zijn bankjes geplaatst waarop men kan genieten van het prachtige uitzicht. Er zijn moestuintjes en er is een mooi prieeltje geplaatst waar men fijn onder kan zitten. Klik hier voor een foto impressie.

IMG_0678.jpg
bottom of page