>

>

>

Rapportages

Ervaringen van cliënten

Cliëntentevredenheid

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te meten laten we ieder jaar een klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. In dat onderzoek wordt de cliënten, en eventueel hun wettelijke vertegenwoordigers, naar hun mening en ervaringen gevraagd. Aan de hand van die rapportages kunnen wij, waar nodig, onze kwaliteit verbeteren. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek worden gedeeld met zowel de cliënten als medewerkers en zijn input voor verbetermaatregelen.

Rapportage Menselijke Maat

Download hier het Rapportage Menselijke Maat (versie 2020) van Dagcentrum De Beek (PDF).

Cliënttevredenheidsonderzoeken

2021

Download hier het cliënttevredenheidsonderzoek (versie 2021) van Dagcentrum De Beek (PDF).

2020

Download hier het cliënttevredenheidsonderzoek (versie 2020) van Dagcentrum De Beek (PDF).