top of page

>

>

>

Ervaringen en klachten

Tevreden of juist niet?

Onze medewerkers doen er alles aan om de best mogelijke zorg te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over bepaalde zaken binnen onze organisatie. Door ons dat te laten weten, kunnen we samen naar een oplossing zoeken en biedt het ons de mogelijkheid om onze zorgverlening en diensten te verbeteren.

Klachtenregeling

Dagcentrum de Beek beschikt over een klachtenregeling. Zo bieden we cliënten met een klacht over het functioneren van het dagcentrum, de mogelijkheid hun klacht in te dienen. Op die manier wordt er constant gestreefd naar kwaliteitsverbetering. De klachten kunnen geuit worden bij de medewerkers, bij de klachtenfunctionaris van de Beek, via het klachtenformulier of bij De Geschillencommissie. 

De klachtenfunctionaris

Iemand met een klacht kan contact opnemen met de klachtenfunctionaris mevr. M.G.A. Veenstra.
Zij is bereikbaar op telefoonnummer
06-53131362 of via e-mail margrethveenstra@live.nl.

De Geschillencommissie

Voor hulp bij het oplossen van klachten en geschillen hebben wij ons aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg. Als het niet lukt een klacht naar tevredenheid op te lossen met ons als zorgverlener of als het inschakelen van de klachtenfunctionaris niet wenselijk is, biedt de geschillencommissie een mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen. Zij behandelen onafhankelijk en onpartijdig klachten die zijn ontstaan tijdens of over (een aspect van) de zorg- en dienstverlening van zorgverleners van de Beek.
 

Contactgegevens Geschillencommissie Zorg:
Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag
Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR, Den Haag
Telefoonnummer:
070 310 53 80 (Maandag t/m vrijdag 09:00 - 16:00 uur).
https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachten m.b.t. de Wet Zorg en Dwang

Voor klachten betreffende de Wet Zorg en Dwang maken we gebruik van een andere klachtencommissie, namelijk het KCOZ (Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg). Indien een klacht een Wzd-klacht betreft, dan dient de Raad van Bestuur de klacht vervolgens in bij de KCOZ, www.kcoz.nl.
Contactgegevens KCOZ: emailadres
info@kcoz.nl
of telefoonnummer 085-077 2060.

Klachtenfolder

Download hier de klachtenfolder (versie 2021) van Dagcentrum De Beek.

Klachtenformulier

Download hier het klachtenformulier van Dagcentrum De Beek.

Klachtenregeling

Download hier de klachtenregeling (versie 2021) van Dagcentrum De Beek.

Klik hier om terug te gaan naar Kwaliteit

bottom of page