Coronavirus

Update: 22-03-2021

Samen met de cliëntenraad hebben we ons corona-beleid voor de toekomst beschreven:

Alle maatregelen hebben tot doel het dagcentrum open te houden en het coronavirus buiten de deur te houden. Hiermee hopen we voor onze cliënten dat ze kunnen blijven komen en niet geïsoleerd thuis komen te zitten.

Het huidige beleid is:

 • Iedere cliënt wordt 1 x per week getest met een sneltest. Als een cliënt besmet is wordt deze client direct terug op een veilige manier naar huis gebracht.

 • De cliënten worden gehaald en gebracht volgens onderstaand schema:

  • de familie wordt als eerste gevraagd de cliënt te komen halen en brengen;

  • als dat niet lukt worden de chauffeurs ingeschakeld en zij vervoeren de cliënten zorgvuldig met alle voorzorgsmaatregelen.

  • als dat ook niet lukt, dan worden taxi’s ingezet. Deze taxi’s houden zich
       aan de richtlijnen voor het vervoer van het RIVM

 • Iedere cliënt wordt elke morgen bij de ingang getemperatuurd en de handen worden ontsmet.

 • In geval van een uitbraak, kunnen we aan de hand van de presentielijst precies nagaan welke cliënten aanwezig waren en wie eventueel besmet kan zijn geraakt.

 • Behalve cliënten en het personeel komt er in principe niemand van buitenaf het dagcentrum in. Als het echt niet anders kan dan wordt de bezoeker gevraagd een sneltest af te nemen, een mondkapje te dragen en de handen te ontsmetten.

 • In de groepsruimte van de dagbesteding wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, waar dat lukt. Dat betekent dat de groepen kleiner zijn en de cliënten over 3 groepen verdeeld worden;

 • In de groepsruimten zijn plexiglas platen aangebracht zodat de cliënten activiteiten kunnen uitvoeren terwijl ze niet met elkaar in contact komen.

 • Wat betreft de handhygiëne:

  • handen ontsmetten voordat je binnenkomt;

  • vaak handen wassen met de cliënten;

  • papieren zakdoeken gebruiken;

  • niezen en hoesten in de elleboog;

  • alle medewerkers dragen mondkapjes;

 • Iedereen die zelf griepachtige klachten heeft of in contact staat met een familielid/huisgenoot met klachten, komt niet naar De Beek en laat zich eerst testen bij de GGD.

 • Bij een positieve uitslag wordt de Beek direct gebeld en blijft de cliënt in quarantaine.

We vragen iedereen heel voorzichtig te zijn en alle voorzorgsmaatregels in acht te nemen. Dat geldt natuurlijk vooral voor onze cliënten die ’s avonds weer naar huis gaan. We hebben onze medewerkers gevraagd om zich te houden aan de regels en dringend verzocht zich niet op drukke plekken te begeven. Ook zij melden het direct als zij griepachtige klachten vertonen of als hun directe familieleden/huisgenoten klachten hebben. Zij komen in dat geval niet naar De Beek maar laten zich eerst testen. En dat verzoek geldt natuurlijk ook voor u als mantelzorgers. Verzoek dit te melden bij Ria Voppen, 0628783718. We hebben contact met de thuiszorgorganisaties en de afspraak gemaakt dat als zij bij een cliënt corona-achtige verschijnselen signaleren, dat zij die direct de Beek bellen en dat de cliënt thuisblijft.

Medewerkers

We hebben aan onze medewerkers gevraagd zich goed aan de coronaregels te houden zoals die zijn opgesteld door het RIVM en de overheid.

 • Bij klachten (hoesten, verhoging, etc.) thuisblijven en zich direct laten testen;

 • Medewerkers met jonge kinderen:

  • Bij klachten van de kinderen direct melden en niet naar De Beek komen en de kinderen direct laten testen;

  • goed opletten waar de kinderen zijn en of er besmettingen in de omgeving zijn;

 • Privé grote voorzichtigheid betrachten;

 • Waar mogelijk afstand bewaren van de cliënten;

Mantelzorgers

Wij vragen aan de mantelzorgers zich ook aan alle regels te houden, zodat zij de cliënt en zijn of haar omgeving niet in gevaar brengen.

Ten slotte

We hebben grote voorraden beschermingsmiddelen aangelegd, mondkapjes, handschoenen, ontsmettingsmiddelen. De ventilatie in het gehele pand is gecontroleerd en op orde. We hopen met deze maatregelen het coronavirus buiten de deuren van het dagcentrum te kunnen houden, zodat de Beek open kan blijven.