Subsidie beweeg- en beleeftuin

Subsidie beweeg- en beleeftuin

De subsidie is aangevraagd in het kader van de stimuleringsregeling Dorpen en Wijken. De aanvraag is toegekend door de Gemeente Emmen omdat de beweeg- en beleeftuin rondom de zorgvoorziening een bijdrage levert aan het versterken van een centrumvoorziening.


De tuin is bedoeld als een plaats waar laagdrempelige ontmoeting plaats kan vinden en dit draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp. Een beweeg- en beleeftuin is voor alle leeftijden positief voor de gezondheid omdat het beweging in de buitenlucht bevordert.

Comments are closed.