Coronavirus (update 26-11-2020)

Coronavirus (update 26-11-2020)

Samen met de cliëntenraad hebben we onderstaand ons corona-beleid voor de toekomst beschreven:

Alle maatregelen hebben tot doel het dagcentrum open te houden en het coronavirus buiten de deur te houden. Hiermee hopen we voor onze cliënten dat ze kunnen blijven komen en niet thuis hoeven te zitten in de komende winter.

Het huidige beleid is:

 • Iedere cliënt wordt 1 x per week getest met een sneltest. Als een cliënt besmet is wordt deze client direct terug op een veilige manier naar huis gebracht.
 • De cliënten worden gehaald en gebracht volgens onderstaand schema:
  • de familie wordt als eerste gevraagd de cliënt te komen halen en brengen;
  • als dat niet lukt worden de chauffeurs ingeschakeld en zij vervoeren de cliënten zorgvuldig met alle voorzorgsmaatregelen.
  • als dat ook niet lukt, dat worden taxi’s ingeschakeld.
 • Iedere client wordt elke morgen bij de ingang getemperatuurd en de handen ontsmet.
 • We hebben lijsten van de namen van de cliënten die elke dag aanwezig zijn voor het geval er sprake is van een uitbraak;
 • Er komt niemand in de Beek van buiten en als het echt niet anders kan dan komt iemand alleen met een mondkapje binnen;
 • In de groepsruimte van de dagbesteding wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen, waar dat lukt. Dat betekent dat de groepen kleiner zijn en de cliënten over 3 groepen verdeeld worden;
 • In de groepsruimten zijn plexiglas platen aangebracht zodat de cliënten activiteiten kunnen uitvoeren terwijl ze niet met elkaar in contact komen.
 • Wat betreft de handhygiëne:
  • handen ontsmetten voordat je binnenkomt;
  • veel handen wassen met de cliënten;
  • papieren zakdoeken gebruiken;
  • niezen en hoesten in de elleboog;
  • alle medewerkers dragen mondkapjes;
 • Iedereen met klachten of met klachten van een familielid komt niet naar de Beek en laat zich eerst testen;
 • Bij een positieve uitslag wordt de Beek direct gebeld en blijft de cliënt in quarantaine.

We vragen iedereen heel voorzichtig te zijn en alle voorzorgsmaatregels in acht te nemen. Dat geldt natuurlijk vooral voor onze cliënten die ’s avonds weer naar huis gaan. We hebben onze medewerkers gevraagd om zich te houden aan de regels en dringend verzocht zich niet op drukke plekken te begeven of naar grote feesten te gaan. Ook zij melden klachten van zichzelf en van de familieleden direct en komen in dat geval niet naar de Beek maar laten zich eerst testen. En dat verzoek geldt natuurlijk ook voor u als mantelzorgers. Verzoek dit te melden bij Ria Voppen, 0628783718. We hebben contact met de thuiszorgorganisaties en de afspraak gemaakt dat als zij bij een cliënt corona-achtige verschijnselen signaleren, dat zij die direct de Beek bellen en dat de cliënt thuisblijft.

________

Medewerkers

We hebben aan onze medewerkers gevraagd:

 • Bij klachten (hoesten, verhoging, etc.) thuisblijven en zich direct laten testen;
 • Niet op vakantie gaan naar een risicovol gebied (rood en oranje);
 • Altijd melden dat je op vakantie bent geweest;
 • Medewerkers met jonge kinderen:
  • Bij klachten van de kinderen direct melden en niet naar De Beek komen en de kinderen direct laten testen;
  • goed opletten waar de kinderen zijn en of er besmettingen in de omgeving zijn;
 • Privé grote voorzichtigheid betrachten;
 • Waar mogelijk afstand bewaren van de cliënten;
 • Dringend advies: niet naar grotere feesten gaan.

________

Mantelzorgers

Wij vragen aan de mantelzorgers zich ook aan alle regels te houden, zodat zij de cliënt en zijn of haar omgeving niet in gevaar brengen.

________

Tenslotte

We hebben grote voorraden beschermingsmiddelen aangelegd, mondkapjes, handschoenen, ontsmettingsmiddelen. De ventilatie in het gehele pand is gecontroleerd en op orde. We hopen met deze maatregelen het coronavirus buiten de deuren van het dagcentrum te kunnen houden en de Beek open te houden.

Comments are closed.