Medewerkers

Medewerkers

Bij Dagcentrum De Beek werkt een vaste groep van medewerkers die altijd op dezelfde dag aanwezig zijn. Wij vinden het van belang dat dit een vaste groep is, zodat u niet steeds met wisselende medewerkers te maken krijgt. Alle medewerkers zijn betrouwbaar, professioneel, deskundig en zeer betrokken met de cliënten.

Vier zussen

De vrouwen Voppen (vier zussen) zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het dagcentrum en hebben de taken als volgt verdeeld:

Lenie en Gerda zijn dagelijks op de groep aanwezig en dragen zorg voor alles wat er georganiseerd moet worden rondom de dagopvang.

Annie is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Zij zorgt o.a. voor de facturen, de boekhouding en de betalingen.

Ria is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, zoals de geldende wet- en regelgeving, de kwartaal- en jaarcijfers, de verantwoording van de financiën en de externe contacten wat betreft de zakelijke kant.

gerda img_1128-1 IMG_2171-Ria Gran Canaria lenie

Terug naar de homepage