In een notendop

In een notendop

Een vertrouwd gevoel dicht bij huis

Dagcentrum De Beek is een dagopvang in Nieuw Schoonebeek, speciaal voor ouderen die het zelfstandig wonen soms als lastig ervaren vanwege bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten. Het dagcentrum is HKZ-gekwalificeerd en onder deskundige begeleiding wordt een gevarieerd dagprogramma aangeboden en zorg geleverd. Daarnaast wordt door alle medewerkers zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele mogelijkheden en de wensen van de deelnemers. Dagcentrum de Beek is kleinschalig en heeft twee groepen met een maximum van 12 tot 15 cliënten per dag.

Het dagcentrum zit in een mooi verbouwd pand, midden in het dorp. Rondom is er een terras en binnenkort ook een prachtige beweeg- en beleeftuin. Wij zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt van en naar huis en het dagcentrum. Bovendien hebben we veel aandacht voor bewegen en zorgen we voor een gezonde warme maaltijd per dag.