In een notendop

In een notendop

Een vertrouwd gevoel dicht bij huis

Dagcentrum De Beek is een dagopvang in Nieuw Schoonebeek, speciaal voor ouderen die het zelfstandig wonen soms als lastig ervaren vanwege bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten. Het dagcentrum is HKZ-gekwalificeerd en onder deskundige begeleiding wordt een gevarieerd dagprogramma aangeboden en zorg geleverd. Daarnaast wordt door alle medewerkers zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele mogelijkheden en de wensen van de deelnemers. Dagcentrum de Beek is kleinschalig en heeft twee groepen met een maximum van 12 tot 15 cliënten per dag.

Het dagcentrum zit in een mooi verbouwd pand, midden in het dorp. Rondom is er een terras en binnenkort ook een prachtige beweeg- en beleeftuin. Wij zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt van en naar huis en het dagcentrum. Bovendien hebben we veel aandacht voor bewegen en zorgen we voor een gezonde warme maaltijd per dag.

Over ons

Over ons

Wij zijn vier vrouwen van de familie Voppen die in 2008 een kleinschalig dagcentrum zijn begonnen in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. In dit dorp verdwenen een aantal jaren geleden veel voorzieningen, zoals de winkels, de banken, het postkantoor en de bibliotheek. Veel van die voorzieningen waren plekken waar mensen elkaar ontmoetten, nieuwtjes uitwisselden en op de hoogte bleven van alle gebeurtenissen het dorp. Toen dit verdween bleek dat veel ouderen zich eenzaam voelden, waarna het idee ontstond om een dagcentrum te beginnen. En dat is gelukt! Er is nu een succesvol dagcentrum met twee groepen dat maar liefst vijf dagen per week geopend is, en op het moment zelfs een wachtlijst heeft.

(meer…)

Medewerkers

Medewerkers

Bij Dagcentrum De Beek werkt een vaste groep van medewerkers die altijd op dezelfde dag aanwezig zijn. Wij vinden het van belang dat dit een vaste groep is, zodat u niet steeds met wisselende medewerkers te maken krijgt. Alle medewerkers zijn betrouwbaar, professioneel, deskundig en zeer betrokken met de cliënten.

(meer…)

Vergoedingen

Vergoedingen

De eigen bijdrage voor een periode van 4 weken bedraagt € 19,00 voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Lees er meer over op de website van de Rijksoverheid, via deze link.