IN EEN NOTENDOP

IN EEN NOTENDOP

Een vertrouwd gevoel dicht bij huis

Dagcentrum De Beek is een kleinschalig dagcentrum midden in het mooie Drentse dorp Nieuw-Schoonebeek. We hebben een mooi terras, een grote beweeg- en beleeftuin met moestuintjes, bankjes en wandel- en beweeg mogelijkheden. In ons dagcentrum bieden wij dagopvang voor mensen die nog thuis wonen en behoefte hebben aan een gevarieerd en gezellig dagprogramma. U kunt bij ons terecht voor een praatje, een kopje koffie en diverse activiteiten. En sinds kort hebben we zelfs een duofiets om met de cliënten door de omgeving te fietsen.

Het dagcentrum is HKZ-gekwalificeerd en onder deskundige begeleiding wordt een gevarieerd dagprogramma aangeboden en zorg geleverd. Daarnaast wordt door alle medewerkers zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele mogelijkheden en de wensen van de deelnemers. Het doel van de dagopvang is om structuur aan te brengen in de dag. Met deze bijzondere plek willen we graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het leven van ouderen in Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en de regio.

______________________________________________________________________________

HET DAGCENTRUM

________

Ons dagcentrum is vijf dagen per week geopend en heeft twee groepen met een maximum van 14 tot 15 cliënten per groep per dag. We hebben zowel PG als somatische cliënten uit de hele omgeving.

In het dagcentrum worden activiteiten op diverse terreinen aangeboden, zoals beweging, geheugenactiviteiten, thema’s als valpreventie en veiligheid rondom het huis. We vinden het belangrijk dat onze activiteiten aansluiten bij de behoeften van de cliënten en betrekken hen daarom bij de programmering. Op deze manier biedt dagopvang een zinvolle invulling van de dag en heeft het een positieve uitwerking op het welbevinden.

Tevens ontmoeten ouderen andere buurtbewoners en worden ze in staat gesteld om sociale contacten op te bouwen en deze te onderhouden. Daarmee proberen we eenzaamheid te voorkomen. Naast de vele activiteiten bieden wij dagelijks een gezonde warme maaltijd aan tegen een kleine vergoeding.

______________________________________________________________________________

ONZE DOELSTELLING

________

“Ouderen die door een lichamelijke of psychische beperking gehinderd worden in de dagelijkse activiteiten, een zinvolle dagbesteding aanbieden die een waardevolle aanvulling oplevert  in hun dagelijks leven”

Uitgangspunt daarbij is dat de klant bepaalt. Wij vinden zelfbeschikking van de ouderen belangrijk en proberen dat met ons professionele personeel uit te dragen. Door de deelname aan de dagopvang kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en behouden zij de regie over hun eigen leven én hun huidige functioneren. Daarnaast worden de mantelzorgers zodanig ontlast zodat zij het ook langer kunnen volhouden.

______________________________________________________________________________

PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

________

Ons personeel bestaat uit een groep professionele verzorgers, vrijwilligers en leerlingen.

Het personeel breng structuur aan in de dag en biedt op een respectvolle manier de noodzakelijke zorg aan de cliënten. Niet alleen op lichamelijk vlak, maar ook mentaal. Belangrijk is dat de ouderen het gevoel hebben dat ze er mogen zijn en dat ze er ‘toe doen’.

Ook helpt het personeel bij het eten en bij diverse andere ‘zorg’-behoeftes. Daarnaast zorgen ze natuurlijk voor gezelligheid.

______________________________________________________________________________

ONZE CLIËNTEN

________

Onze cliënten komen uit Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en de hele regio. Ze hebben over het algemeen veel zorg nodig. Er is een groep dementerende ouderen en er zijn ouderen met fysieke problemen. Wij verwijzen ouderen door, hebben contact met andere zorgverleners en de apotheek.

Met de activiteiten van het dagcentrum voorkomen we dat de oudere bewoners  vroegtijdig naar een zorgcentrum in een andere plaats moeten verhuizen. Door een goede samenwerking met de huisarts, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en thuiszorgorganisaties kunnen we de verhuizing naar een zorgcentrum lang uitstellen. Bovendien kan dagopvang de partner en/of mantelzorger ontlasten, zodat hij of zij de zorg langer kan volhouden.

______________________________________________________________________________

AANMELDEN VOOR DE DAGBESTEDING

________

Denkt u dat dagbesteding iets voor u kan zijn? Of bent u mantelzorger en denkt u dat dagbesteding een uitkomst is voor degene voor wie u zorgt? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06-44 61 63 81 (Lenie Voppen) of via 06-11 88 94 14 (Gerda Kamps). Ook kunt u bellen naar het dagcentrum via 0524-541418.

Om de dagbesteding ook in corona-tijd zo veilig mogelijk te houden, testen wij onze cliënten wekelijks middels een sneltest. Zo hopen wij de dagbesteding zo lang mogelijk veilig toegankelijk te houden voor onze cliënten.

Wanneer u zich bij ons aanmeldt plannen wij altijd een gesprek met u over de mogelijkheden. Als een aanvraag voor u passend is melden wij u aan bij de Toegang, die dan bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie. Alleen met een indicatie kunt u bij het dagcentrum komen.

Het dagcentrum is van maandag t/m vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Afhankelijk van de indicatie die de gemeente afgeeft, wordt het aantal dagdelen dat u kunt komen vastgesteld.

Voor vervoer wordt gezorgd: Wij zorgen ervoor dat u gehaald en gebracht wordt van en naar huis en het dagcentrum. Dat gebeurt  middels een taxi of met een van onze eigen vervoermiddelen.

Er gelden een drietal uitsluitingsgronden voor deelname aan Dagcentrum De Beek:

  • Cliënten die een tillift nodig hebben;
  • Cliënten die één op één- zorg nodig hebben;
  • Cliënten met ernstig dwaalgedrag.

Goed om te weten is dat u ook zonder indicatie van harte welkom bent bij dagcentrum De Beek.

______________________________________________________________________________

LEUK OM TE WETEN!

________

Tijdens de meeste feestdagen (tweede kerstdag, tweede paasdag en 2e pinksterdag) zijn wij gewoon geopend en verwennen we onze cliënten met een heerlijk diner!

______________________________________________________________________________

OVER ONS

________

Wij zijn vier vrouwen van de familie Voppen die in 2008 een kleinschalig dagcentrum zijn begonnen in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. In dit dorp verdwenen een aantal jaren geleden veel voorzieningen, zoals de winkels, de banken, het postkantoor en de bibliotheek. Veel van die voorzieningen waren plekken waar mensen elkaar ontmoetten, nieuwtjes uitwisselden en op de hoogte bleven van alle gebeurtenissen in het dorp. Toen dit verdween bleek dat veel ouderen zich eenzaam voelden, waarna het idee ontstond om een dagcentrum te beginnen. En dat is gelukt! Er is nu een succesvol dagcentrum  dat maar liefst vijf dagen per week geopend is. Inmiddels hebben wij naast het dagcentrum ook de Woonzorgvoorziening Zwarte Racker gerealiseerd. Hier kunnen ouderen met een zorgindicatie zelfstandig een huurappartement bewonen met 24-uurs zorg.

______________________________________________________________________________

MISSIE EN VISIE

________

Dagcentrum De Beek is een dagopvang in Nieuw Schoonebeek, speciaal voor ouderen die het zelfstandig wonen soms als lastig ervaren vanwege bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten. In het dagcentrum wordt onder deskundige begeleiding een gevarieerd dagprogramma aangeboden en zorg geleverd. De zorginspectie heeft in 2015 de werkwijze, protocollen en procedures van Dagcentrum De Beek in orde bevonden.  Ons uitgangspunt is dat de cliënt zelf bepaalt wat zij wil doen. Een aantal activiteiten doen we gemeenschappelijk, behalve als de mensen hier niet aan deel willen of kunnen nemen, zoals bewegingsactiviteiten.  Dagcentrum De Beek is kleinschalig en heeft twee groepen van maximaal 12-14 cliënten met een indicatie per groep.

______________________________________________________________________________

DOELGROEP

________

De doelgroep van Dagcentrum De Beek bestaat uit ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Deze mensen zijn op zoek naar een partij die hen ondersteunt in het komen tot een zinvolle dagbesteding, waaronder het leggen van contacten.  Het dagcentrum richt zich sterk op activering van de doelgroep en wil hen zo lang mogelijk zo gezond mogelijk houden. Dagactiviteiten richten zich op onder andere het verkrijgen van lichaamsbeweging maar ook op het actief houden van de geest door bijvoorbeeld activiteiten aan te bieden waarvoor de hersens gebruikt moeten worden, zoals woordspelletjes, geheugenspelletjes, etc. Ook worden er allerlei creatieve activiteiten aangeboden.

______________________________________________________________________________