In een notendop

In een notendop

Een vertrouwd gevoel dicht bij huis

Dagcentrum De Beek is een dagopvang in Nieuw Schoonebeek, speciaal voor ouderen die het zelfstandig wonen soms als lastig ervaren vanwege bijvoorbeeld lichamelijke en/of psychische klachten. In het dagcentrum wordt onder deskundige begeleiding een gevarieerd dagprogramma aangeboden en zorg geleverd. Onlangs heeft de zorginspectie de werkwijze, protocollen en procedures van Dagcentrum De Beek in orde bevonden en daar zijn we trots op. Daarnaast wordt door alle medewerkers zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele mogelijkheden en de wensen van de deelnemers. Dagcentrum De Beek is kleinschalig en heeft een maximum van 12 tot 15 cliënten met een indicatie per dag.

Over ons

Over ons

Wij zijn vier vrouwen van de familie Voppen die in 2008 een kleinschalig dagcentrum zijn begonnen in de Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek. In dit dorp verdwenen een aantal jaren geleden veel voorzieningen, zoals de winkels, de banken, het postkantoor en de bibliotheek. Veel van die voorzieningen waren plekken waar mensen elkaar ontmoetten, nieuwtjes uitwisselden en op de hoogte bleven van alle gebeurtenissen het dorp. Toen dit verdween bleek dat veel ouderen zich eenzaam voelden, waarna het idee ontstond om een dagcentrum te beginnen. En dat is gelukt! Er is nu een succesvol dagcentrum dat maar liefst vijf dagen per week geopend is, en op het moment zelfs een wachtlijst heeft.

(meer…)

Medewerkers

Medewerkers

Bij Dagcentrum De Beek werkt een vaste groep van medewerkers die altijd op dezelfde dag aanwezig zijn. Wij vinden het van belang dat dit een vaste groep is, zodat u niet steeds met wisselende medewerkers te maken krijgt. Alle medewerkers zijn betrouwbaar, professioneel, deskundig en zeer betrokken met de cliënten.

(meer…)

Vergoedingen

Vergoedingen

Voor deelname aan de dagopvang betaalt u een eigen bijdrage, die het CAK vaststelt op basis van uw inkomen en vermogen. Voor veel cliënten leidt deelname aan de dagopvang niet tot een verhoging van de eigen bijdrage omdat veel cliënten al een maximale eigen bijdrage betalen voor thuiszorg of andere zorg. Wilt u uw eigen bijdrage berekenen? Dan kunt u deze rekenhulp gebruiken: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.